De gevaren van houtkachels

Er zijn diverse geluiden dat teveel hout nodeloos wordt verbrand als hergebruik nog mogelijk is. Subsidies maken mogelijk dat herbruikbaar hout naar bio-energiecentrales gaat, waar het wordt verbrand voor energie-opwekking. Deze subsidies doorkruisen de marktwerking, dragen bij aan de grondstoffenschaarste en leiden ertoe dat de doelstelling voor materiaalhergebruik van houten verpakkingen in het geding komt.

Maar ook op een kleinere schaal vormt het verbranden van hout een probleem.

Het gebruik van houtkachels onder particulieren neemt de laatste jaren toe. Op de website van Netwerk Houtrook vindt u informatie over de milieu- en gezondheidseffecten van rook van houtkachels.

  • Particulieren die hout verbranden zijn naar schatting verantwoordelijk voor twaalf procent van het in Nederland uitgestoten fijnstof;
  • Elk jaar sterven in Nederland ruim 2.000 mensen eerder door pieken van fijnstof;
  • Bij kinderen kan fijnstof de kans op het ontwikkelen van astma vergroten;
  • Een derde van de één miljoen mensen met luchtwegklachten reageert op houtrook;
  • Als er bij weinig wind gestookt wordt, dan treden bij omwonenden binnenshuis verhoogde concentraties schadelijke stoffen op in een straal van vijftig tot honderd meter rond de schoorsteen;
  • Recent onderzoek toont aan dat de normen voor fijnstof overschreden worden in de buurt van houtkachels;
  • Handhaving op gemeentelijk niveau loopt moeizaam: milieudiensten treden alleen op tegen hout stokende bedrijven en bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht ontbreekt de kennis van de milieu- en gezondheidsaspecten.

Al met al problemen die het verdienen serieus genomen te worden.

Netwerk Houtrook biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en het discussiëren op verscheidene internetfora.

Andere artikelen over het verbranden van hout en ander afval vindt u elders op de site van 2good2burn.com!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Oplossing crisis: bouw zes miljard euro aan subsidies voor verbranding af!

Jaarlijks verstrekt de Nederlandse overheid maar liefst zes miljard euro aan subsidies en belastingvoordelen aan bedrijven voor fossiele energie! 

In kaart gebracht ziet zes miljard euro er zo uit.

Om de economische crisis het hoofd te bieden moet de Nederlandse regering niet snijden, maar hervormen. Dit betoogt Jolande Sap, fractievoorzitter van Groenlinks, in een interview op RTL-Z. Dit kan bijvoorbeeld door de subsidies voor fossiele energie af te bouwen en (voor een deel) aan te wenden voor kortingen op de werknemerskosten bij echt duurzame initiatieven.

Hier ziet u het interview.

Dat een dergelijke focus op een groene en innovatieve economie mogelijk is, bewijzen onze buren. Vorige week heeft de federale Duitse regering het grondstoffenefficiëntieprogramma goedgekeurd, een soort masterplan voor duurzame groei. In dit plan wordt onder anderen gestimuleerd dat producten eerst zo vaak mogelijk worden hergebruikt, en dan gerecycled. Verbranding met energieterugwinning mag pas geschieden als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

In eerdere artikelen, bijvoorbeeld hier en hier, heeft 2good2burn.com al gewezen op de problematiek omtrent het verbranden van herbruikbaar afval.

Durven de Nederlandse regering en haar gedoogpartner, in deze tijd van belangrijke beslissingen, het subsidiebeleid aangaande fossiele energie nu eindelijk aan te pakken en, in navolging van Duitsland, een draai te maken naar een werkelijk duurzame economie?

Een andere duurzame optie lijkt er niet te zijn.
Hoe denkt u hierover?

Posted in Uncategorized | Leave a comment