Duurzaamheid is relatief

Duurzaamheid in Nederland is een relatief begrip. En een rekbaar begrip. Energie is duurzaam, ook al staat de overheid toe dat zij voor meer dan de helft met niet-zuivere biomassa mag worden opgewekt.

Een ander punt is dat de toekenning van de R1-status – installatie van nuttige toepassing – aan de Nederlandse AVI’s mogelijk maakt dat B-hout, waarvan in het Landelijk Afvalplan is vastgelegd dat de minimumstandaard voor verwerking ‘nuttige toepassing’ is, verbrand mag worden.

Het staat letterlijk in het ‘Statusdocument bio-energie 2011’ van Agentschap NL (uitvoerend orgaan van de rijksoverheid).

Overigens kampt de afval- en recyclingsector in Duitsland, weliswaar in een wat ander kader, met een soortgelijk probleem. Op 1 juni dreigt hier een wet in werking te treden die volgens de branchevereniging afvalverbranding gelijk stelt aan recycling.
Dat is zorgelijk en, waar het Nederland betreft, in strijd met de Ladder van Lansink. 2good2burn.com heeft er al eerder op gewezen dat B-hout heel goed herbruikbaar is.

Om werkelijk het hoofd te bieden aan de naderende grondstoffenschaarste is meer nodig dan boekhoudkundige trucjes die de duurzaamheid op papier dan wel ten goede komen, maar de werkelijke duurzaamheid verder om zeep helpen.

2good2burn.com hoort graag uw mening hierover.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.