Grondstoffenschaarste versus grondstoffenbesparing

Herhaaldelijk gesignaleerd door 2good2burn.com: de naderende grondstoffenschaarste in Europa. Eind april stemde het Milieucomité van het Europees Parlement in met de – niet-bindende – routekaart van Gerben-Jan Gerbrandy van D66. Hierin staat onder meer dat een verbod op het verbranden van herbruikbaar afval tegen 2020 mogelijk moet worden.

Een interessant artikel op afvalonline.nl (inlogcodes vereist): in Duitsland is de besparing die alle stromen van secundaire grondstoffen gezamenlijk opleveren 49,525 miljoen ton. Een hoeveelheid die, aldus het artikel, zonder onder andere recycling met primaire grondstoffen vervuld had moeten worden.

Eerder heeft de Duitse federale regering al een grondstoffenefficiëntieprogramma goedgekeurd, een soort masterplan voor duurzame groei. De vraag rijst of de economie van onze oosterburen op dit punt groener en innovatiever is dan onze eigen economie. En als dat zo is, wat gaan de huidige en nieuw verkozen Nederlandse regeringen dan doen om die achterstand in te halen?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.