Oplossing crisis: bouw zes miljard euro aan subsidies voor verbranding af!

Jaarlijks verstrekt de Nederlandse overheid maar liefst zes miljard euro aan subsidies en belastingvoordelen aan bedrijven voor fossiele energie! 

In kaart gebracht ziet zes miljard euro er zo uit.

Om de economische crisis het hoofd te bieden moet de Nederlandse regering niet snijden, maar hervormen. Dit betoogt Jolande Sap, fractievoorzitter van Groenlinks, in een interview op RTL-Z. Dit kan bijvoorbeeld door de subsidies voor fossiele energie af te bouwen en (voor een deel) aan te wenden voor kortingen op de werknemerskosten bij echt duurzame initiatieven.

Hier ziet u het interview.

Dat een dergelijke focus op een groene en innovatieve economie mogelijk is, bewijzen onze buren. Vorige week heeft de federale Duitse regering het grondstoffenefficiëntieprogramma goedgekeurd, een soort masterplan voor duurzame groei. In dit plan wordt onder anderen gestimuleerd dat producten eerst zo vaak mogelijk worden hergebruikt, en dan gerecycled. Verbranding met energieterugwinning mag pas geschieden als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

In eerdere artikelen, bijvoorbeeld hier en hier, heeft 2good2burn.com al gewezen op de problematiek omtrent het verbranden van herbruikbaar afval.

Durven de Nederlandse regering en haar gedoogpartner, in deze tijd van belangrijke beslissingen, het subsidiebeleid aangaande fossiele energie nu eindelijk aan te pakken en, in navolging van Duitsland, een draai te maken naar een werkelijk duurzame economie?

Een andere duurzame optie lijkt er niet te zijn.
Hoe denkt u hierover?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.