Is duurzaam echt wel duurzaam?

Onlangs heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgesteld dat in 2012 53 procent van de elektriciteit opgewekt met niet-zuivere biomassa als duurzaam gezien mag worden.

Dit roept een aantal vragen op.

Allereerst de vraag naar wat de waarde van duurzame energie of groene stroom nog is wanneer deze voor meer dan de helft met niet-zuivere biomassa wordt opgewekt. Is hier nog wel sprake van duurzaamheid?  En in hoeverre bestaat deze duurzaamheid alleen op papier?

Een tweede vraag is waarom voor het percentage van 53 is gekozen. Het percentage niet-zuivere biomassa in 2011 ligt op 51. Wat is de grondslag voor een verhoging van nog eens 2%? En gesteld dat de leerling, elektriciteit, met een score van 52% slaagt voor dit examen, waar duidt dit dan op? Is Nederland anno 2012 dan duurzamer of minder duurzaam geworden ten opzichte van 2011?

En wat betekent de term ‘niet-zuivere biomassa’ eigenlijk? Een soort tussenvorm in de evolutie van niet-biomassa naar biomassa? Hoe ziet die niet-zuivere biomassa eruit? En waarin onderscheidt ze zich van niet-biomassa? Bestaat het onderscheid tussen wat biomassa is en wat niet biomassa is eigenlijk nog wel?

Tot slot is daar de brief – zie vorige artikel – die Stichting Kringloop Hout onlangs aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft gestuurd en waarin zij onder anderen het afschaffen van subsidies voor bio-energiecentrales voorstelt (specifiek in relatie tot houten verpakkingen).

Hoe brengt de minister dit voorstel (weliswaar gericht aan een ander ministerie) in overeenstemming met de verhoging van het percentage  – gesubsidieerde! – niet-zuivere biomassa, mede in aanmerking genomen dat Stichting Kringloop Hout in 1999 is opgericht om uitvoering te geven aan het convenant dat door het bedrijfsleven met de overheid is gesloten?

Gaat de overheid hier voorbij aan een orgaan dat mede en indirect door diezelfde overheid in het leven is geroepen?

Daarom lijkt, nogmaals, de vraag gerechtvaardigd in hoeverre duurzame energie in Nederland niet een vorm van duurzaamheid is die alleen op papier bestaat en zich steeds verder verwijdert van wat werkelijk duurzaam is.

Door de keuze van de overheid vraagt 2good2burn.com zich af wat u nu duurzaam vind?

 

This entry was posted in Biomassa, hergebruik, overheid, Recycling, Verbranding. Bookmark the permalink.