Pleidooi afschaffing subsidies bio-energiecentrales

In haar onlangs aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gestuurde brief doet Stichting Kringloop Hout een aantal voorstellen over corrigerende maatregelen om tot een hoger percentage materiaalhergebruik te komen, onder anderen door de marktverstorende overheidssubsidies voor energieopwekking tegen het licht te houden.

2good2burn.com heeft de brief samengevat zodat u zicht heeft op welke manieren de stichting Kringloop hout wilt aanwenden om de doelstellingen te behalen.

Het percentage hergebruik van de materiaalsoort hout  is in 2010 fors gedaald ten opzichte van 2009. Het aandeel gebruikt hout (houten verpakkingen) dat voor energieopwekking wordt ingezet is van 2007 tot 2010 vanwege overheidssubsidies verdubbeld. Deze marktsubsidies doorkruisen de marktwerking en daarmee de uitgangspunten van de Ladder van Lansink.

Zowel uit het oogpunt van het milieu als uit economisch oogpunt is het belangrijk hout zoveel mogelijk te hergebruiken. Het subsidiëren van groene stroom afkomstig van bio-energiecentrales heeft tot effect gehad dat bio-energiecentrales hogere opbrengstprijzen voor afvalhout kunnen bieden.

Stichting Kringloop Hout is een groot voorstander van een level playing field en naleving van het cascademodel. De Stichting stelt voor de volgende corrigerende maatregelen voor verder te onderzoeken:

  • Handhaving;
  • Bio-energiecentrales middels voorschriften verbieden om afvalhout van houtenverpakking op te nemen;
  • Nieuwe voorschriften voor sorteerbedrijven;
  • Afschaffen van subsidies voor bio-energiecentrales.;
  • Verstrekken van subsidies voor hergebruik van houten verpakkingen.

Het is met name de vierde maatregel – afschaffen van subsidies voor bio-energiecentrales – waar de Stichting Kringloop Hout  haalbaar acht en waar zij op aanstuurt in het creëren van een gelijk speelveld voor houten verpakkingen.

 

This entry was posted in Biomassa, hergebruik, overheid, Recycling, Verbranding. Bookmark the permalink.

Comments are closed.