Duurzaamheid is relatief

Duurzaamheid in Nederland is een relatief begrip. En een rekbaar begrip. Energie is duurzaam, ook al staat de overheid toe dat zij voor meer dan de helft met niet-zuivere biomassa mag worden opgewekt.

Een ander punt is dat de toekenning van de R1-status – installatie van nuttige toepassing – aan de Nederlandse AVI’s mogelijk maakt dat B-hout, waarvan in het Landelijk Afvalplan is vastgelegd dat de minimumstandaard voor verwerking ‘nuttige toepassing’ is, verbrand mag worden.

Het staat letterlijk in het ‘Statusdocument bio-energie 2011’ van Agentschap NL (uitvoerend orgaan van de rijksoverheid).

Overigens kampt de afval- en recyclingsector in Duitsland, weliswaar in een wat ander kader, met een soortgelijk probleem. Op 1 juni dreigt hier een wet in werking te treden die volgens de branchevereniging afvalverbranding gelijk stelt aan recycling.
Dat is zorgelijk en, waar het Nederland betreft, in strijd met de Ladder van Lansink. 2good2burn.com heeft er al eerder op gewezen dat B-hout heel goed herbruikbaar is.

Om werkelijk het hoofd te bieden aan de naderende grondstoffenschaarste is meer nodig dan boekhoudkundige trucjes die de duurzaamheid op papier dan wel ten goede komen, maar de werkelijke duurzaamheid verder om zeep helpen.

2good2burn.com hoort graag uw mening hierover.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Grondstoffenschaarste versus grondstoffenbesparing

Herhaaldelijk gesignaleerd door 2good2burn.com: de naderende grondstoffenschaarste in Europa. Eind april stemde het Milieucomité van het Europees Parlement in met de – niet-bindende – routekaart van Gerben-Jan Gerbrandy van D66. Hierin staat onder meer dat een verbod op het verbranden van herbruikbaar afval tegen 2020 mogelijk moet worden.

Een interessant artikel op afvalonline.nl (inlogcodes vereist): in Duitsland is de besparing die alle stromen van secundaire grondstoffen gezamenlijk opleveren 49,525 miljoen ton. Een hoeveelheid die, aldus het artikel, zonder onder andere recycling met primaire grondstoffen vervuld had moeten worden.

Eerder heeft de Duitse federale regering al een grondstoffenefficiëntieprogramma goedgekeurd, een soort masterplan voor duurzame groei. De vraag rijst of de economie van onze oosterburen op dit punt groener en innovatiever is dan onze eigen economie. En als dat zo is, wat gaan de huidige en nieuw verkozen Nederlandse regeringen dan doen om die achterstand in te halen?

Posted in Uncategorized | Leave a comment